Helaas, deze vacature is verlopen

Maak een gratis profiel zodat scholen jou kunnen benaderen.

leerkracht groep 6/7 - Ridderkerk

CBS de Fontein

0.80 - 1.00 FTE Primair Onderwijs Docent/Leerkracht Bovenbouw


Onder het motto: ‘Samen leven, samen leren met hart, hoofd en handen.’, willen wij inhoud geven aan ons onderwijs.

De Fontein is een school waar kinderen zich prettig voelen en uniek mogen zijn. De kinderen ontwikkelen zich optimaal en veelzijdig door met en van elkaar te leren, waarbij ze medeverantwoordelijk worden voor hun leerproces.

We werken op onze school met de methode ‘De Vreedzame School’, waarbij de klas en de school beschouwd worden als een leefgemeenschap. Kinderen worden bij ons gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn.

We bieden een veilig pedagogisch klimaat en passend onderwijs: ieder kind werkt binnen de groep op het niveau dat hij of zij aan kan. Onze professionals geven kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen een betekenisvolle leeromgeving. Uiteraard maken wij daarbij gebruik van moderne leermiddelen.

Groep 6/7 is een leuke groep met 25 kinderen die goede resultaten behalen. We zoeken een leerkracht die:

  • 4-5 dagen beschikbaar is;

  • enthousiast doorzettend, consequent en vasthoudend is;

  • het christelijk geloof en de christelijke waarden kan en wil uitdragen;

  • op zowel pedagogisch, didactisch als organisatorisch vlak zichzelf wil blijven ontwikkelen;

  • een onderwijsbevoegdheid heeft of bezig is met het behalen hiervan.